Under alle bjerge findes en fælles grund

Uenigheder og konflikter er en del af hverdagen, man kan sige de er et livsvilkår også på arbejdspladsen. De kan være tunge at danse med, men de kan også skabe dynamik - ny viden om sagen, om hinanden og den fælles grund vi står på.

Jeg hjælper med at få øje på denne dynamik og den fælles grund både i konflikter og når I trives, så I kan arbejde aktivt med at få mere energi, læring og udvikling.