Jeg ønsker at bidrager til skabe en arbejdsglædekultur i vores organisationer til glæde for den enkelte og i høj grad også til glæde for organisation i form af højere produktivitet og trivsel, lavere sygefravær, bedre kundetilfredshed og større evne til at tiltrække medarbejdere.

Jeg har undervist mere end 500+ ledere i konflikthåndtering og coachende redskaber til professionelle samtaler på den fleksible akademilederuddannelse som Lederne Kompetencecenter udbyder. Kurserne afsluttes med en eksamen. 

Sammen med Kompetencecenteret designer jeg også skræddersyede forløb indenfor Trivselsledelse, konfliktledelse. Jeg coacher også ledere, der gerne vil udvikle sig eller som fx skal takle en særlig udfordrende periode i deres organisation.

Jeg er akkrediteret til at certificere ledere og HR medarbejdere i brugen af personprofilværktøjet Garuda Fokusprofil. Kurserne kører løbende hen over året og udbydes af Lederne Kompetencecenter. 

I mit arbejde med trivselsledelse og konfliktledelse i forskellige organisationer kan jeg inddrage Kompetenceprofilen eller fokusprofilen for at skabe et udgangspunkt for samtaler om forskellene i vores styrker, kommunikation og naturlige fokus i arbejdet.

Jeg er medlem af Nordiske Mediatorer, hvilket bl.a. betyder, at jeg i arbejdet som konfliktmægler efterlever de gældende etiske retningslinjer for medlemmer af foreningen.

Nordiske Mediatorer, Masters of Mediation & Conflict Resolution, MMCR er en forening for mediatorer/konfliktmæglere, der kvalificerer sig ved at have en Master i konfliktforståelse og konfliktmægling / Master in Mediation and Conflict Resolution (MMCR) fra Københavns Universitet. Medlemmerne kommer hovedsageligt fra de nordiske lande og har vidt forskellige faglige baggrunde og arbejdsområder, hvori de udøver deres praksisser som konfliktmæglere.