Tudi Consult understøtter ledere i arbejdet med trivsel og konflikter i organisationen. Da jeg grundlagde Tudi Consult i 2013 var ambitionen og visionen at bidrage til at skabe en arbejdsglædekultur i vores organisationer til glæde for den enkelte og i høj grad også til gavn for organisationen i form af højere produktivitet, lavere sygefravær, bedre kundetilfredshed og større evne til at tiltrække medarbejdere.

I dag er det nødvendigt at zoome endnu længere ud og se på, hvordan arbejdet med trivsel og konflikter kobler sig til verdensmålene. Vi skal skabe en bæredygtig verden gennem bæredygtig ledelse. For når vi sammen skaber socialt bæredygtige arbejdspladser, skaber vi samtidig langt bedre forudsætninger for den grønne omstilling, som verden har så hårdt brug for.

Jeg har i Tudi Consult sat særligt fokus på verdensmålene: Kvalitetsuddannelse; Fred, retfærdighed og stærke institutioner; samt miljø indsats. Jeg indrømmer, at jeg helt sikkert endnu ikke har set alle mulighederne for at bidrage. Det tager tid at zoome ud og se klart - men ingen gør noget før nogen gør noget. Så lad os tage det skridt sammen!

 

Jeg har siden 2014 undervist mere end 500+ ledere i konflikthåndtering og coachende redskaber til professionelle samtaler på den fleksible akademilederuddannelse som Lederne Kompetencecenter udbyder. Kurserne afsluttes med en eksamen. 

Jeg tilbyder også forløbet Konfliktdynamik, som er personlig konfliktcoaching i regi af Mit Lederskab.  Her arbejdes der med en nuværende eller tidligere konflikt for at støtte dig som Leder i at analysere konflikten og se handlemuligheder. Samtidig afdækkes hvordan dine egne personlige værdier og dit fokus spiller ind i de observationer du gør, og de valg du tager som leder i forbindelse med konflikten.

Sammen med Kompetencecenteret designer jeg også skræddersyede forløb indenfor trivselsledelse og konfliktledelse, samt coacher ledere der gerne vil udvikle sig eller som fx skal takle en særlig udfordrende periode i deres organisation.

I samarbejde med Garuda certificerer jeg ledere og HR medarbejdere i brugen af personprofilværktøjet Garuda Fokusprofil. Kurserne kører løbende hen over året og udbydes af Lederne Kompetencecenter. 

I mit arbejde med trivselsledelse og konfliktledelse i forskellige organisationer kan jeg inddrage Garuda Kompetenceprofilen eller Garuda fokusprofilen for at skabe et udgangspunkt for samtaler om forskellene i vores styrker, kommunikation og naturlige fokus i arbejdet.

Jeg er medlem af Nordiske Mediatorer, hvilket bl.a. betyder, at jeg i arbejdet som konfliktmægler efterlever de gældende etiske retningslinjer for medlemmer af foreningen.

Nordiske Mediatorer er en forening for mediatorer/konfliktmæglere, der kvalificerer sig ved at have en Master i konfliktforståelse og konfliktmægling / Master in Mediation and Conflict Resolution (MMCR) fra Københavns Universitet. Medlemmerne kommer hovedsageligt fra de nordiske lande og har vidt forskellige faglige baggrunde og arbejdsområder, hvori de udøver deres praksisser som konfliktmæglere.