Setting new and ambitious goals for Energy Management

A joyful and ambitious workshop - setting new goals for energy management and joy at work in a fast growing global organization. The workshop was among others inspired by the work of Tony Schwartz who draws our attention to the difference between time management and energy management. The core problem with working longer hours is that time is a finite resource. Energy is a different story.  It has four wellsprings: the body, emotions, mind, and spirit. Each can be expanded and renewed.

Why Lego and Joy at Work fits so well together

Most people associate Lego with a joyful time we had as a child. When setting new goals and strategies for joy at work, which can be a very abstract discussion, what works really well is to ‘build’ your joy at work now and in the future. It is simply more fun and when we are having fun it typically gives access to more creative thoughts and ideas.

Guiden er blevet til i samarbejdet med Lederne Kompetencecenter og bygger blandt andet på mine daglige samtaler med ledere og derudover også en række spændende interviews med ledere i forskellige brancher. 

Guiden er delt op i to. Den ene del handler om, hvordan du motiverer dine medarbejdere, den anden del handler om, hvordan du motiverer dig selv. For hvis du ikke selv er motiveret som leder, kan du være sikker på, at dine medarbejdere heller ikke bliver det.

PODCAST - 7 GODE RÅD TIL MOTIVATION

LYT til eller LÆS artiklen fra Lederstof.dk, hvor jeg har givet input til 7 gode råd om motivation af medarbejdere. 

Da jeg ved årsskiftet 2020 blev bedt om at komme med mit bud på Ledelses tendenser og -udfordringer havde vi ikke den fjerneste idé om, hvad 2020 førte med sig af ledelsesudfordringer i forbindelse med Covid nedlukningerne. Nogle opmærksomhedspunkter holder naturligvis stadig, mens andre trådte i baggrunden for nye og mere presserende ledelsesopgaver. 

Jeg ved ikke hvordan du tænker ud af boksen og ind i fremtiden? Jeg gør det, ved at lytte til de ledere jeg møder på min vej. Når jeg møder mange fra forskellige brancher, der peger på de samme udfordringer, så er der måske noget strukturelt på spil. Samtidig forsøger jeg at holde mig ajour med, hvad der kan påvirke de systemer og strukturer, vi er en del af og som kan skabe både glæde og bekymringer blandt medarbejdere. For bare 5 år siden var det hjerneforskning (billedet) med fx neuromarketing, hjernen og følelser der optog os, så var der robot teknologien som vi på godt og ondt skulle lære at 'elske'. - Lige nu giver de mange muligheder med AI os etiske dilemmaer at tage stilling til. Curie er et af de netværk, som kan inspirere hverdagen med de nyeste tendenser indenfor teknologi, forretningsudvikling og innovation? Prøv også at google Bæredygtig Ledelse 🙂