I Tudi Consult tilbyder vi 1-1 konfliktcoaching, når du vil forstå og finde løsninger i en konkret konflikt. Hvis konflikten bliver destruktiv, kan vi træde til som udefrakommende neutral konfliktmægler for at hjælpe de involverede med at genskabe dialogen og finde nye veje at gå.

Vi arrangerer også workshops og undervisning af ledergrupper og teams, der gerne vil skærpe deres færdigheder i at forebygge og håndtere konfliktdynamik i dagligdagen og/eller ønsker at sætte fokus på trivsel og arbejdsglæde i organisationen.

Konfliktmægling

Når parterne i en konflikt ønsker en neutral mægler til at facilitere en dialog om uenigheden og parternes ideer til mulige løsninger.

Konfliktmægling med en professionel konfliktmægler (Master i konfliktmægling, Kbh.’s universitet) sikrer en fortrolig, upartisk og særligt struktureret dialog mellem parter i en uenighed.

Det kan være relevant at bede en neutral konfliktmægler om at tage en dialog med parter i en uenighed på arbejdspladsen, fx hvis en leder eller HR har forsøgt at mægle og parterne opleves som fastlåste i opfattelsen af situationen og hinanden.

En konfliktmægler kan også blive tilkaldt af ledere som er klar over, at de ikke opleves som upartiske af parterne og derfor anser det for mere sandsynligt, at parterne vil åbne sig overfor en mere neutral mægler.

Mæglingsprocessen foregår efter Nordiske Mediatorers etiske retningslinjer. Se dem her.

Konfliktcoaching

Når du vil forstå og finde løsninger i en konkret konflikt, lære af en tidligere konflikt og forebygge nye konflikter.

Konfliktcoaching er en professionel coachende samtale med særligt fagligt fokus på konfliktdynamikker og læring.

Konfliktcoaching kan være relevant, når du står midt i en konflikt og oplever, at det er en fastlåst situation. Samtalerne kan hjælpe dig med at analysere situationen, for derefter at se nye mulige bud på, hvordan du kommer videre.

Konfliktcoachingsamtaler benyttes også af personer, som har brug for at trække læring ud af tidligere konfliktsituationer, fx hvis det er situationer, som kan opstå igen og man ønsker at takle det anderledes næste gang.

Trivsel- og konfliktledelse

Når I ønsker indblik, modeller og værktøjer til brug i hverdagens ledelse af trivsel og konflikter.

Gennem et undervisningsforløb får I indblik i, hvordan I kan analysere trivsel, samarbejde og konflikter i organisationen. Vi introducerer ligeledes til værktøjer, der gør den del af ledelsesopgaven mere håndgribelig . 

En anden måde at skabe ledelsesmæssig indblik og udvikling på er gennem personlig ledelsescoaching. 

Coaching handler om at skabe en bevægelse hos den enkelte. Det kan være en bevægelse henimod en erkendelse af noget, eller det kan være en bevægelse henimod et bestemt mål eller en løsning. Det afhænger af den enkelte leders situation og behov.

Nye ledere skal finde deres egen ledelsesstil og blive klarere på, hvilke værdier de ønsker at lede med. Mere erfarne ledere ønsker måske at blive mindet om, hvad der er vigtigt for dem i deres ledelse - men også at prøve nogle nye veje til god ledelse.